Vernieuwing tooling voor toegang tot support

Portrait Of Businesswoman Working In Creative Office

Kwaliteit van product en dienstverlening is een van de speerpunten voor ons in 2019. Dat betekent dat wij de wijze waarop we ingediende support issues willen ontvangen en behandelen ook aanpakken. Tot nu toe maken we gebruik van de Hyarchis support portal, maar deze gaan we eind september vervangen door een andere tool die voor u als klant wellicht geen onbekende is: Jira Service Desk.

 We hebben verschillende alternatieven onder de loep genomen en hebben uiteindelijk gekozen voor de Jira Service Desk. Met deze keuze zijn we er van overtuigd dat we onze helpdesk een stuk gebruiksvriendelijker en efficiënter kunnen inrichten. Bij dit laatste betrekken we graag onze klanten daar zij immers de belangrijkste gebruikers zullen zijn.

 Om deze reden zijn wij dan ook op zoek naar klanten die ons tijdens dit proces van feedback willen voorzien en gezamenlijk met ons zullen piloten. De verwachte inspanning is slechts een aantal uur per maand.

 Geïnteresseerd om één van de pilotklanten te zijn die samen met ons deze tool inricht en ons van feedback voorziet? Meld u nu aan: