Unit4 Bedrijfssoftware en Hyarchis vieren 10-jarig jubileum

Herman_de_jonge_650x685-474x500

Unit4 Bedrijfssoftware is reeds decennia marktleider op het gebied van softwareoplossingen voor de accountancymarkt in de Benelux. In totaal bedienen zij meer dan 5.000 accountants variërend van de zogenaamde “Big Four” tot de eenpitter die de administratie van de slager op de hoek verzorgt.

Hyarchis is hierin alweer tien jaar één van belangrijkste partners voor Unit4 Bedrijfssoftware en gelet op het gezamenlijke innovatieprogramma zal dit ook het komende decennium het geval blijven.

In samenwerking met Unit4 Bedrijfssoftware voorziet Hyarchis een grote en gevarieerde groep accountants van een geavanceerd documentmanagementsysteem (DMS). Dit systeem is in de accountancymarkt bekend als Document Manager en helpt accountants bij de combinatie van digitale dossiervorming en automatisering van de documentenstroom. Deze maand is het precies tien jaar geleden dat Document Manager door Unit4 Bedrijfssoftware in gebruik werd genomen en sindsdien is dit systeem een huishoudnaam geworden onder accountants. In een dubbelinterview met Andre van der Doelen, CEO van Hyarchis, en Herman de Jonge, CEO van Unit4 Bedrijfssoftware, blikken we terug op het succes van Document Manager.

Hoe is de samenwerking tussen Unit4 Bedrijfssoftware en Hyarchis begonnen?
Andre trapt het gesprek lachend af met de opmerking dat Herman zijn vlucht naar Engeland annuleerde om zo snel als mogelijk met Hyarchis in zee te gaan. Herman stemt lachend in en legt uit: “Met Unit4 Bedrijfssoftware richtten we ons tien jaar geleden op een werkprogrammapakket dat het beste in zijn soort moest worden. Dit pakket miste de mogelijkheid tot digitale dossiervorming en dit bleek een serieuze belemmering te zijn voor het verkoopproces. Om deze reden begonnen we zelf met de ontwikkeling van een document management tool en gingen tevens in gesprek met een Engelse DMS-leverancier. Toen ik bij een gezamenlijke accountancyklant voor het eerst Document Manager zag, wist ik in één oogopslag dat onze eigen ontwikkeling mijlenver achter liep en de Engelse partij niet dezelfde kwaliteit zou kunnen bieden als Hyarchis. Op dat moment heb ik direct mijn vlucht naar Engeland geannuleerd en in plaats hiervan ben ik naar Eindhoven gereden waar het direct klikte met Andre.”

Hoe heeft de samenwerking er in de laatste tien jaar uitgezien?
“De basis voor het grote succes van de afgelopen tien jaar is reeds gelegd in het allereerste gesprek dat we in Eindhoven hadden”, aldus Andre. “De visie van Herman op zakendoen, waarbij alles om de klant draait, was een punt waar we elkaar direct vonden. Voor ons beiden raakt deze visie de kern van waar we als Hyarchis en Unit 4 voor staan: de klant helpen met succesvol ondernemen.”

Herman vult aan: “De eerste tien jaar van onze samenwerking stond vrijwel geheel in het teken van de digitalisering van de werkomgeving van de accountant. Het is soms moeilijk voor te stellen, maar tien jaar geleden was de accountancypraktijk nog een vrijwel volledig papieren business. De mogelijkheid om dossiers op een efficiënte manier digitaal aan te leggen en te beheren is de hoeksteen van een volledig digitale praktijk en hierin heeft Hyarchis een sleutelrol vervuld.”

Wat zijn de belangrijkste trends die je op dit moment waarneemt in de accountancymarkt?
“Waar digitalisering hét centrale thema van de afgelopen tien jaar is geweest, is dit een ontwikkeling die voor het belangrijkste deel reeds achter de rug is”, aldus Andre. “Het voeren van een digitale praktijk is een voorwaarde geworden in de accountancymarkt en we merken dat de accountants gretig op zoek zijn naar het doorvoeren van verdere efficiëntie. Deze efficiëntie is vooral te vinden in procesautomatisering en het locatieonafhankelijk kunnen werken door middel van cloudoplossingen”.

Waarom is locatieonafhankelijk werken zo belangrijk voor de accountant?
“In algemene zin is er over de afgelopen tien jaar een duidelijke verandering waar te nemen in de praktijk van de accountant”, zo observeert Herman. “De accountant is meer buiten de deur gaan werken en is hiermee dichter op de klant gekropen. De beperkingen van traditionele oplossingen zoals on-premise software en een virtual desktop worden hiermee pijnlijk blootgelegd. Vooral waar het op samenwerking met de klant en/of interne collega’s aankomt. Al enige jaren zien we een aanzienlijke groei in de vraag naar cloudproducten en deze is als gevolg van de huidige coronacrisis eenvoudigweg ontploft. De accountant beseft dat locatieonafhankelijk werken niet langer een luxe, maar een must is. Om deze reden zullen wij in 2020 zo’n 200 van onze klanten migreren naar een cloudversie van Document Manager”.

Wat is naast locatieonafhankelijk werken de belangrijkste trend?
“Robotisering”, zegt Andre zonder enige vorm van twijfel. “Hoewel administratie de kern is van het werk van iedere accountant, wil deze zich zoveel mogelijk toeleggen op de waardecreatie voor de klant en niet op het invullen van allerhande belastingformulieren. De trend die wij zien is daarom een verregaande vorm van robotisering die het routinematige administratieve werk in verregaande mate automatiseert. Samen met Unit4 Bedrijfssoftware hebben we een aantal oplossingen geïntroduceerd die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie en voorzien in de vraag naar verdere procesautomatisering.

Wat doen deze oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie precies?
Dat kan ik wellicht het beste uitleggen aan de hand van voorbeelden zoals Blurrify en Classify verheldert Andre. “Met Blurrify verwijderen wij volledig geautomatiseerd persoonsgevoelige informatie uit klantdossiers die hier conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet langer in mag worden opgeslagen. Dit maakt compliance een volautomatisch proces waar de accountant niet langer over hoeft na te denken. Met Classify doen we weer iets anders. Hiermee categoriseren we automatisch binnenkomende stukken om deze vervolgens met relevante metadata toe te voegen aan het juiste klantdossier. Dit scheelt de accountants niet alleen een grote hoeveelheid aan tijd, maar stelt hen in staat om meer waarde te creëren voor hun klanten.

Hoe zien jullie de komende tien jaar tegemoet?
“We zijn blij met een partner als Hyarchis”, zegt Herman. “We vinden elkaar in het succesvol willen ondersteunen van onze gezamenlijke klanten en zijn hierdoor voortdurend op zoek naar de beste manier waarop de accountant zijn praktijk kan aanpassen aan veranderende tijden”. André stemt in: “In de afgelopen tien jaar heeft Unit4 Bedrijfssoftware ons voortdurend uitgedaagd om na te denken over hoe we onze klanten zo innovatief mogelijk kunnen blijven ondersteunen. Dit is een ontwikkelpad dat begonnen is met een digitaal dossier en ons inmiddels heeft doen aanbelanden bij verregaande procesautomatisering gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Als we elkaar net zo scherp weten te houden als in de afgelopen tien jaar, zie ik de komende tien jaar met het volste vertrouwen tegemoet!”.


Op dinsdag 26 mei a.s. is de Accountancy Tour Live Webinar ”Met Gemak je CRM, urenregistratie en kantoorrendement onder controle”. in samenwerking met Hyarchis.

In het webinar komen de volgende punten aan bod:

  • Introductie
  • Demonstratie Rapportage Gemak
  • Demonstratie Document Manager (door Hyarchis)
  • Panel discussie | Q&A

Aanmelden voor dit webinar is nog steeds mogelijk! Schrijf je hier in