Snelheid en kwaliteit dankzij Agile

Agile

Snelheid en kwaliteit dankzij Agile

Begin 2019 zijn  wij in methode van softwareontwikkeling overgestapt van het klassieke waterval model naar de Agile development methode. Een verandering die niet direct zichtbaar is voor onze klanten, maar het resultaat ervan des te meer: er wordt sneller en regelmatiger gereleased! Met de release van HDM versie 3.2 is de eerste “native” devops release een feit en is daarmee een belangrijke kentering in het releasemanagement. Voor u als klant betekent dat sneller gewenste functionaliteiten beschikbaar met een hogere kwaliteit.  

Hoe de Agile methode in de praktijk in zijn werk gaat: “Alles begint bij het beschrijven van wijzigingen aan de software die worden vastgelegd in een Product Backlog Items (PBI). De tijd die nodig is om een PBI te ontwikkelen, mag maximaal een sprint lang zijn, zodat aan het einde van een sprint deze PBI opgeleverd kan zijn. Of in Agile termen de status “done” krijgen. Maar wat betekent “done” eigenlijk in een Agile omgeving? Voor ons betekent “done” dat de PBI is ontwikkeld, de code is gereviewd door minimaal één andere ontwikkelaar én is getest door een tester.

Tijdens de review wordt gecontroleerd of de code correct en volgens onze richtlijnen is geschreven en vindt kennisoverdracht plaats. Vervolgens wordt de aanpassing direct getest. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische testscripts. Dit levert aan het einde van de sprint een werkend en releasebaar product op.

Een werkbaar en releasebaar product wil niet direct zeggen dat er ook een nieuwe software release is aan het einde van iedere sprint. Pas als voldoende functionaliteit is toegevoegd, vindt er een softwarerelease plaats, meestal na ongeveer 4 tot 6 sprints. Voor release wordt een laatste regressie test uitgevoerd, waarbij de release in zijn geheel wordt getest op werking en performance. Door Agile kunnen we regelmatiger en sneller releasen en neemt de product kwaliteit toe.”