Hyarchis voegt Artificial Intelligence-functionaliteit toe aan HDM

Blurrify

In een Document Management Systeem classificeren we miljoenen documenten en dit gebeurt vaak handmatig. Maar is dit eigenlijk wel nodig? Moeten we zelf beslissen waar een document opgeslagen moet worden, hoe het gaat heten en welke (meta)data we eraan meegeven? Doordat er in het verleden al veel documenten zijn geüpload, is er een schat aan data verzameld. Met deze data is heel veel mogelijk. Tijd voor Hyarchis om Hyarchis Document Management uit te breiden met een eerste Artificial Intelligence (AI)-functionaliteit als nieuwe dienst. De eerste toepassing is klaar en heet: Blurrify.

Blurrify

De naam ‘Blurrify’ doet vermoeden dat bepaalde gegevens in documenten worden ‘geblurd’, oftewel worden vervaagd. Dit is in eerste instantie ook de reden geweest om deze toepassing te ontwikkelen. Blurrify kan analyseren waar in een identiteitsdocument bijvoorbeeld het BSN-nummer zich bevindt en deze vervolgens vervagen, zodat dit nummer voor niemand zichtbaar is.

Daarnaast heeft deze nieuwe AI-functionaliteit het vermogen om de enorme hoeveelheid data, die onze klanten hebben verzameld, om te zetten in business rules om toekomstige documenten te lezen. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw document wordt gescand, kan deze worden beoordeeld door de toepassing. Vervolgens kan er, zonder dat er mensenhanden aan te pas komen, worden besloten wat ermee gebeurt. wordt er door Blurrify gekeken wat voor type document het is en wat ermee gaat gebeuren. Daarnaast controleert de toepassing welke gegevens uit het document correct zijn en is het mogelijk om meta data te kunnen onttrekken uit documenten. Stel dat de verloopdatum van een identiteitsbewijs in de systemen van de klant niet of niet correct ingevuld staat, zorgt de nieuwe functionaliteit ervoor dat dit automatisch wordt gedaan. Op deze manier wordt er op volledige geautomatiseerde wijze gewerkt aan de kwaliteit van het archief.

Kwalitatief hoogwaardig archief

Belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling van Blurrify waren de eisen die verscherpt zijn door het in werking treden van de AVG. Het controleren en plaatsen van documenten in de juiste map gebeurt volledig automatisch. Daarnaast worden de documenten met terugwerkende kracht gecontroleerd en verrijkt met ontbrekende of nieuwe gegevens. Hiermee ontzorgt Hyarchis haar klanten in het voldoen aan compliancy regels en governance.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe dienst? Neem dan contact met ons op voor een demo.