Digitalisering in de pensioensector: hoe staat het ervoor?

Digitalisering in de pensioensector

‘If you don’t create change, change will create you’ was het leidende thema tijdens het Pensioen Event 2017, waar Hyarchis aan heeft bijgedragen. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement van Euroforum voor en door experts uit de pensioenwereld. Deze sector maakt zich op voor de toekomst. Niet alleen door het vooruitzicht op een nieuw pensioenstelsel, maar ook door eens kritisch naar zichzelf te kijken. Hoe gaat een sector om met alles wat op haar afkomt, met daarbij een laag vertrouwen van degene voor wie ze het allemaal doen: de deelnemers.

Het event bracht de pensioenfondsen en sociale partners bij elkaar om in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen. Wat staat ons te wachten? En hoe zit het met het nieuwe parlement? Tijdens een interactieve enquête werd om de gedachtes en voorspellingen van de aanwezigen gevraagd. 43 procent van de professionals hoopt dat het nieuwe kabinet het pensioenstelsel ingrijpend gaat aanpassen. Slechts 13 procent vindt het huidige pensioenstelsel goed zoals het is. Wat betreft de pensioendeelnemers is de nood minder hoog: ruim de helft (54%) geeft aan het pensioenstelsel op dit moment prima te vinden.

Stap voor stap naar innovatie

Claudia Meessen, Marketing- en Partnermanager bij Hyarchis, leidde tijdens het event een van de ronde tafels. Het onderwerp van haar tafel betrof: ‘Hoe ziet de digitalisering in de pensioensector eruit?’. Tijdens deze ronde tafel kwamen een aantal onderwerpen aan bod, zoals de verschillende fases binnen digitalisering en de opkomst van blockchain, big data en artificial intelligence. Claudia introduceerde de onderstaande faseringstrap als leidraad voor de discussie . “Wanneer de onderstaande trap niet wordt behandeld als een opeenvolging van stappen, maar als een iteratiecyclus, zijn de mogelijkheden oneindig.”

Digitalisering in de pensioensector

Bij het kijken naar de eerste trede van de ladder, het papierloos maken van het werk, is het opvallend dat een aantal van de aanwezige pensioenfondsen dit nog niet heeft ingeregeld. Het lijkt vanzelfsprekend dat ieder pensioenfonds een documentmanagementsysteem heeft, maar het tegengestelde blijkt waar. De kleinere pensioenfondsen geven aan dat dit voor hen een te intensieve verandering is. Daarbij verwachten ze dat, wanneer ze de stap eenmaal zetten, ze in een verouderd systeem terecht te komen, te maken krijgen met hoge onderhoudskosten of intern te weinig werknemers hebben die weten hoe ze met een dergelijk systeem moeten omgaan. “Een gemiste kans”, vindt Claudia. “Veel bedrijven hebben last van koudwatervrees, terwijl technologie juist zo veel werk en zorg uit handen kan nemen.”

Voornamelijk over de vierde trede van het digitaliseringsproces werd door de aanwezigen geïntrigeerd gesproken, maar eigenlijk meer idealistisch en dromerig dan concreet. Voor velen is dit momenteel nog ‘een ver van mijn bed-show’. Een klein aantal fondsen is wél al druk met deze laatste stap: het inzetten van kunstmatige intelligentie om beoordeling en afhandeling automatisch in te regelen. Zo vertelde een van de deelnemers dat een aantal documentstromen bij hen zo is ingericht, dat er automatisch verschillende versies van de uitingen naar verschillende doelgroepen worden gestuurd. Hierbij wordt door middel van big data en een aantal criteria een selectie gemaakt binnen de lijst met contactpersonen.

Met het gebruik van big data kunnen persona’s worden opgesteld die dienen voor de segmentatie van de verschillende doelgroepen. Aan de ronde tafel werd terecht de volgende vraag gesteld: “Veel van deze beslissingen worden gemaakt op basis van statistiek, maar wat nou als ik niet pas binnen persona A of B?”. Claudia reageerde: “Wanneer er wordt gewerkt met artificial intelligence, kunnen deze persona’s zichzelf aanpassen en uitbreiden, waardoor dit constant wordt geoptimaliseerd.”

Borreltijd

Na afloop van dit event, onder het genot van een drankje, stellen we vast dat veel pensioenfondsen de veranderingen die het digitale tijdperk met zich meebrengt al wel omarmen, maar soms nog in beperkte mate doorvoeren. Aan de ene kant worden ze tegengehouden door de wet- en regelgeving en aan de andere kant door beperkte resources en onwetendheid.