InAdmin

inadmin

InAdmin streeft een volledig papierloze operatie en communicatie na. Processen die samenhangen met papier zijn vertragend en werken kostenverhogend. Alle inkomende en uitgaande correspondentie en documenten die samenhangen met de pensioenadministratie worden digitaal verwerkt en gearchiveerd. Hiervoor gebruikt InAdmin Hyarchis Document Management.

Communicatie met klanten is bij voorkeur digitaal. Het betreft het creëren, beheren en opmaken van correspondentie. InAdmin communiceert met zowel werkgevers als werknemers. De communicatie met klanten moet via een breed scala aan kanalen mogelijk zijn. Traditioneel zijn dat afgedrukte documenten, echter ook steeds meer de digitale kanalen als e-mail, portal publicatie en social media.

Aan de kwaliteit van de documenten worden hoge eisen gesteld, mede doordat namens derden wordt gecommuniceerd. Een document moet bovendien snel en eenvoudig zonder IT kennis worden aangemaakt en aangepast. InAdmin werkt voor partijen als ABP, ABN AMRO, ASR en Swiss Re. InAdmin gebruikt Hyarchis Document Composition. Het systeem is geschikt om brieven samen te stellen op basis van een groot aantal variabelen (logo’s, tekst blokken, etc.). Hierdoor kan één systeem de correspondentie voor alle Inadmin klanten afwikkelen.