Gelukkige klanten bij Finzie mede dankzij Hyarchis Digital Business Platform

Finzie biedt innovatief financieel advies met behulp van Hyarchis

Het succes van een organisatie hangt grotendeels af van de manier waarop zij haar klanten bedient. Technologie is hieraan ondergeschikt, maar speelt bij de realisatie wel een grote rol. Technologie moet dienstbaar zijn en medewerkers van een bedrijf ondersteunen om de klant optimaal te bedienen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor financieel dienstverlener Finzie. Finzie is in 2015 opgericht en haar missie is om op een verrassende, vriendelijke en voordelige manier de grote en kleine geldzaken blijvend te optimaliseren voor klanten. Finzie biedt onder andere voordelig en efficiënt hypotheekadvies. Door de meest moderne technologie te gebruiken, eenvoud en uniformiteit te hanteren, kritisch over kosten te zijn en vakkennis te combineren met gedrevenheid, levert Finzie haar klanten scherp geprijsde diensten. Met deze criteria in het achterhoofd koos Finzie ervoor om een integraal systeem te bouwen, waar de software van Hyarchis de basis voor vormt. Martin Keegstra, een van de initiatiefnemers van Finzie Nederland, vertelt hoe het Digital Business Platform van Hyarchis de financieel dienstverlener ondersteunt bij het realiseren van haar doelstellingen.

Eenvoud dient de mens

Finzie doorbreekt met haar organisatie de manier waarop veel financieel adviseurs vandaag de dag te werk gaan, namelijk transactiegericht. Finzie stelt zich ten doel om doorlopend te letten op de wensen en behoeften van de klant en heeft daar de  organisatie op ingericht. De klantrelatie staat volgens Martin Keegstra echt centraal: “Om ervoor te zorgen dat de financiële producten die een klant afneemt altijd volledig aansluiten op zijn situatie, zorgen wij ervoor dat we continu zoeken naar de beste hypotheek en verzekeringen. Om dit te kunnen realiseren, hebben we een kraakheldere rol- en taakverdeling. We werken met financieel coaches die het advies verzorgen over de hypotheek, waarna het serviceteam zorg draagt voor het afsluiten ervan. Daarnaast adviseert en monitort het serviceteam de niet-complexe producten zoals schadeverzekeringen. Tot slot hebben we een slim systeem, genaamd Julia. Zij helpt ons enorm om onze dienstverlening optimaal uit te voeren. We houden van eenvoud en uniformiteit en gooien oude gewoontes graag overboord. Kosten die we kunnen vermijden, vermijden we dan ook. Door deze werkwijze zorgen we voor eenvoudige processen, hebben we een uniforme dienstverlening en kunnen we vaste prijzen bieden.”

Technologische wensen

Deze manier van werken, vraagt ook om technologie die eenvoudig, slim en klantvriendelijk is. Keegstra: “We hadden een aantal eisen voor het technologische platform:

  • We willen alleen gebruikmaken van cloud-oplossingen zodat we altijd, overal en op ieder device kunnen werken;
  • We willen bestaande expertsystemen en het liefst zo min mogelijk zelf bouwen;
  • We hebben een ‘single point of truth’ nodig, dus iedereen gebruikt dezelfde data;
  • Werkprocessen moeten vanuit één systeem te managen zijn en naadloos op elkaar aansluiten.

We maakten een longlist met alle potentiële leveranciers waar ook Hyarchis op stond. Na veel gesprekken hebben we ervoor gekozen om het Digital Business Platform van Hyarchis als kernsysteem te omarmen. Cloud software van onze andere partners kan hier tevens aan gekoppeld worden. Aan het begin van de ‘klantreis’ wordt er al gewerkt met de software van Hyarchis. Het begint op de website. Hier kunnen klanten informatie opvragen, berekeningen maken, afspraken plannen en direct starten met de opbouw van een hypotheekdossier. Ook helpt de software ons bij het lead management, is het ons CRM-systeem en helpt het Digital Business Platform ons bij campagne management.”

Resultaat

Wanneer een klant een hypotheekaanvraag doet bij Finzie, is het voor hem heel eenvoudig om via de app inzicht te krijgen in welke taken er bij hem liggen en in welke fase de aanvraag zich bevindt. “Naast de coaches en het serviceteam, werkt ook de klant met Hyarchis: hij kan bijvoorbeeld zijn eigen digitale dossier inzien (in Hyarchis Document Management) en bekijken welke taken hij heeft. Dit zijn taken zoals het aanleveren van een legitimatiebewijs of een taxatierapport. Hyarchis zorgt ervoor dat deze documenten kunnen worden geüpload in het systeem door bijvoorbeeld een foto te maken. De zelfredzaamheid van klanten heeft hierdoor een belangrijke rol in het efficiënter maken van het proces. Wij weten dat het kopen van een huis voor veel mensen een stressvol moment is. Door de klant veel inzicht te bieden, kan hij de aanvraag helemaal in de gaten houden. Dat zorgt voor minder stress. Doordat ‘Julia’ alle actoren een rol geeft in het proces, is een goede afstemming mogelijk.De klant altijd inzicht in de documenten en rapporten die aan de aanvraag te pas zijn gekomen. Dankzij de koppelingen met alle expertsystemen is een snel, efficiënt en klantvriendelijk proces de standaard. Bovendien is het volledig gedigitaliseerd.
Daarbij is het voor een klant mogelijk om via de Finzie-app zelf verzekeringen af te sluiten, berichten te sturen, statussen in te zien en mutaties door te geven. Zowel alle medewerkers bij Finzie als onze klanten maken dus gebruik van het Digital Business Platform van Hyarchis en dat zorgt voor een single point of truth”, vertelt Keegstra.

Blijven innoveren

Finzie wil in de toekomst alle financiële zaken voor consumenten makkelijker en overzichtelijk maken. De organisatie belooft goed op de financiën te letten en continu te garanderen dat de consument het Beste Uit is met de producten die hij heeft. Dit noemt Finzie haar ‘Best Uit Garantie’. Dagelijks worden de nieuwste hypotheekrentes en verzekeringspremies in de software van Hyarchis geladen. Vervolgens krijgen de Finzie-klanten in hun app te zien wanneer er een mogelijkheid is om te besparen. Keegstra gaat verder: “Het is voor klanten mogelijk om direct te reageren op deze besparingen. Vervolgens kunnen financieel coaches ook direct acteren op de reactie van de klant. Als de klant bijvoorbeeld bij een bepaald minimumbedrag zijn besparing al wil inzien, kan dat eenvoudig worden aangepast. De software van Hyarchis maakt dit mogelijk en daar zijn we zeer trots op. In de toekomst breiden we onze functionaliteiten steeds meer uit om ervoor te zorgen dat onze klant het Beste Uit blijft.”

Voor zoveel mogelijk Nederlanders hun geldzaken optimaliseren, daar draait het bij Finzie om. Finzie is continu scherp op de ontwikkelingen in de markt en houdt de prijzen van de producten in de gaten. Daarnaast benut de organisatie het Digital Business platform van Hyarchis maximaal om geldzaken van mensen op orde te houden.