De Hypotheker Associatie

de-hypotheker

De Hypothekers Associatie, beter bekend onder de naam De Hypotheker, heeft alle applicaties centraal ingeregeld, zodat de circa 160 vestigingen met 1100 medewerkers in het land zich maximaal kunnen concentreren op hun werk: de klanten adviseren op het gebied van hypotheken en de bijbehorende financiën. Tijdens het vervangingstraject van hun oude Totaal Advies Systeem (TAS) heeft DHA met succes een beroep gedaan op Hyarchis, die het documentcreatiegedeelte voor haar rekening heeft genomen, inclusief de koppeling naar Hyarchis Document Management voor een verantwoorde digitale archivering. Een cruciaal onderdeel in het advies dat door De Hypotheker wordt gedaan.

“Hypotheken gaan gepaard met veel en vaak complexe documenten en met veel communicatie tussen de klanten en onze mensen in de vestigingen. Die communicatie móet altijd en overal consistent, consequent, actueel en adequaat zijn en ook zo worden vastgelegd. Zodat we altijd kunnen nagaan wat het advies is geweest, wat de klant wilde, waarom een bepaalde hypotheekvorm is geadviseerd, waarom welke keuze is gemaakt en zo meer. Voor ons is de hele procesgang rondom die communicatie essentieel voor ons voortbestaan”, aldus Matthijs de Zoeten, Hoofd Informatietechnologie en Services bij DHA.

DHA maakte al gebruik van de oplossing Hyarchis Document Management voor haar elektronische dossiers en -archivering. Op alle vestigingen is dit systeem al ingevoerd en daarmee kan men onderling en met het hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel communiceren over de klanten. De Zoeten: “Daar hebben we goede ervaringen mee omdat op die manier alle klantendossiers elektronisch en uiteraard strak beveiligd beschikbaar zijn voor onze adviseurs.

Vanuit DHA was de uitdrukkelijke wens geuit om álle uitgaande communicatie centraal te kunnen aansturen. Daarmee zouden we een strakke controle kunnen houden op de documentstromen, de processen rond de documentstromen, de inhoud van de documenten zelf, de onderliggende ‘business rules’ die weer zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zo meer. Consequent, consistent, betrouwbaar en traceerbaar. Daar gaat het om in deze business.”