Artificial Intelligence – Governance

Hyarchis Artificial Intelligence | Governance tools

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt kortweg in dat persoonsgegevens met de grootste zorg moeten worden verwerkt. Persoonsgegevens mogen enkel worden opgeslagen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden. U dient zoveel mogelijk te werken met geanonimiseerde gegevens om de privacy van uw klanten te waarborgen. Bovendien is het van groot belang dat u precies weet welke gegevens u opslaat en waar deze gegevens zich bevinden.

Hyarchis heeft, op basis van artificial intelligence, praktische tools ontwikkeld om informatie binnen uw archief te ontsluiten én uw archief op een flexibele manier te beheren.

Werken conform wetgeving

Met Hyarchis Artificial Intelligence voldoet u aan de huidige AVG-wetgeving en speelt u flexibel in op toekomstige wet- en regelgeving. U weet met één druk op de knop welke persoonsgegevens zich op welke plaats bevinden. U beoordeelt of de data correct is opgeslagen en of deze opslag noodzakelijk is voor uw bedrijfsdoeleinden. U verwijdert deze data volledig geautomatiseerd uit het archief en slaat deze indien nodig op een veilige plek op. Controles uitvoeren op de juistheid van documenten binnen persoonsgebonden dossiers is eenvoudig én u voorkomt datalekken.

» Hyarchis Blurrify

Uw archief snel en betrouwbaar AVG-proof door gegevensvervaging

Hyarchis Blurrify verzorgt de blurring van persoonsgevoelige informatie. Gegevens worden zodanig vervaagd, dat deze niet langer leesbaar zijn, waardoor u voldoet aan het principe van data-minimalisatie. Hyarchis Blurrify leest uw volledige archief uit en blurt persoonsgevoelige informatie die u niet nodig heeft voor uw bedrijfsdoeleinden. Denk aan een BSN-nummer, geboortedatum, adresgegevens, bankgegevens, inkomensgegevens of andere privacygevoelige informatie.

» Hyarchis Check-it

De juiste documenten op het juiste dossier door automatische analyse

Alle documenten binnen uw archief worden door Hyarchis Check-it op tekstniveau doorzoekbaar gemaakt. Op basis van de inhoud van een document wordt vastgesteld of het om een niet-toegestaan document gaat. Bovendien worden alle relevante datapunten onderling geverifieerd. Op deze manier stelt u vast of alle documenten binnen een dossier behoren tot de persoon op wiens naam het dossier is gearchiveerd. Documenten die hier niet thuishoren, worden aangeboden voor handmatige verificatie.

Download hier alle informatie

Voordelen Blurrify & Check-it

 • Kostenbesparend
  Handmatige dossiercontroles overbodig. Bespaar significant op personeelskosten.
 • Schaalgrootte
  Geschikt voor snelle uitvoering van inmense projecten.
 • Maximale accuratesse
  Foutmarges reduceren en volledig correcte handeling.
 • Flexibiliteit
  Flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving of interne beleidsbepalingen.

Vrijblijvend contact over Hyarchis Governance

Meer over Hyarchis Artificial Intelligence

Alles weten over onze Governance tools? Download hier de whitepaper

Stel uw vraag