Governance | Hyarchis

Governance

U hoeft uw dossiers nooit meer op een tijdrovende manier handmatig door te spitten. Met behulp van onze Governance-oplossingen kunt u gemakkelijk voldoen aan wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. Onze volledig geautomatiseerde en betrouwbare oplossingen helpen u bij het vinden, verwijderen, onleesbaar maken en/of verrijken van klantgegevens in uw documenten en dossiers. Kortom: controle over uw archief en grip op uw klantgegevens. Controles uitvoeren op de juistheid van documenten binnen persoonsgebonden dossiers is eenvoudig én u voorkomt datalekken.

Blurrify | Hyarchis

Blurrify

De complexe procedure om gevoelige persoonsgegevens uit uw dossiers te verwijderen, wordt sterk vereenvoudigd met behulp van Blurrify. Deze AI-oplossing vindt op geheel geautomatiseerde wijze persoonsgevoelige informatie binnen uw documenten en maakt deze datapunten onleesbaar. Persoonsgegevens die in het kader van de AVG en/of Basel IV niet langer bewaard mogen worden, verwijderd Blurrify eenvoudig én volledig geautomatiseerd.

Blurrify kan probleemloos worden toegepast op alle denkbare documenttypen. Of de documenten nu gestructureerd zijn of ongestructureerd, gescand of gegenereerd op een computer – Blurrify identificeert met behulp van geavanceerde tekstherkenningstechnologie alle relevante persoonsgegevens met een betrouwbaarheid van vrijwel 100%.
Data Integrity | Hyarchis

Data Integrity

Onze volledig geautomatiseerde oplossing voor het controleren van de data integriteit in uw klantdossiers maakt vele manuren aan handmatig werk overbodig. Onze oplossing controleert of de documenten in een klantdossier ook daadwerkelijk aan deze klant toebehoren en verifieert of de gegevens in de brondocumenten overeenstemmen met de informatie in bijvoorbeeld uw CRM-systeem.

Zorgvuldigheid is vereist om documenten op een juiste manier te verwerken in uw klantdossiers. Waar mensen werken worden echter onvermijdelijk fouten gemaakt. Met onze oplossing voorkomt u echter datalekken en weet u zeker dat u handelt op basis van de juiste informatie over uw klant. Verkeerd opgeslagen documenten worden automatisch geïdentificeerd en uw klantinformatie wordt voortdurend geverifieerd op basis van informatie in uw brondocumenten.
Fact sheet
Customer Due Diligence | Hyarchis

Customer Due Diligence

Voor sommige klanten is het noodzakelijk om extra controle- en veiligheidsprocedures in werking te laten treden. Onze oplossing voor Customer Due Diligence identificeert op geautomatiseerde wijze klanten met een verhoogd risicoprofiel en klantdossiers waarin essentiële informatie ontbreekt. Met behulp van onze oplossing wordt u op automatische wijze geattendeerd op klantdossiers die aandacht en/of nadere controle behoeven.

Onze oplossing helpt u pro-actief met het managen van risico’s rondom uw klanten. In een archief dat zich over een langere periode heeft gevormd, is informatie niet altijd op een toereikende en/of gestructureerde wijze aanwezig. Dit betekent dat u niet altijd de juiste klantinformatie voorhanden heeft waardoor u niet altijd in staat bent om een gedegen risicoschatting te maken. Onze Customer Due Diligence-oplossing helpt u om ontbrekende en/of verborgen informatie uit uw klantdossiers te halen zodat u risico’s op een juiste manier kunt inschatten.
Testimonials
Testimonial Martijn Groenewegen Syntrus Achmea | Hyarchis
Martijn Groenewegen
IT director, Syntrus Achmea Real Estate en Finance
De introductie van AVG conflicteert met onze bewaarverplichting waardoor wij persoonsgevoelige informatie zoals een BSN nummer niet langer mogen opslaan in ons archief. Dat klinkt eenvoudig totdat je ervan bewust wordt dat ons archief uit groote volumes ongestructureerde en ongecategoriseerde documenten bestaat. Dankzij intelligente en geautomatiseerde oplossingen kunnen we hier -overal tegelijk en in samenhang- aan tegemoet komen.
Demo aanvragen
Klaar om de competitie voor te blijven? Maak een afspraak voor een gratis demo.