Hyarchis helpt haar klanten al 30 jaar met data management vraagstukken en heeft zichzelf hierbij meermaals opnieuw uitgevonden. Vers in het nieuwe decennium maakt Hyarchis wederom een vernieuwingsslag door. Deze gelegenheid grijpen we aan om samen met André van der Doelen, oprichter en CEO van Hyarchis, terug te blikken én vooruit te kijken.

Hyarchis bestaat alweer meer dan 30 jaar. Je moet de nodige dingen hebben zien komen en gaan.

“Met Hyarchis kijken we terug op een mooie en turbulente geschiedenis die parallel loopt aan wat we tegenwoordig de digitale transformatie noemen. In de jaren ’80 zijn we begonnen met de levering van de eerste generatie mainframe computers. In de jaren ‘90 bood Hyarchis hulp aan organisaties bij de digitalisering van fysieke archieven. Hierop volgde ongeveer twintig jaar geleden ons eerste op maat gemaakte Document Management Systeem (DMS) voor de financiële dienstverlening. Dit DMS vormt anno 2020 nog altijd de basis van Hyarchis.”, aldus Van der Doelen.

En dan nu wederom een nieuwe fase in de digitale revolutie voor Hyarchis?

“Onze dienstverlening in de loop der jaren sterk veranderd, maar de essentie van hetgeen waar we ons op richten is nooit veranderd. Onze klanten werken met grote hoeveelheden data en in iedere fase van de digitale transformatie hebben wij hen geholpen met het managen van die grote hoeveelheden informatie. De laatste twee jaar zien we een sterke verschuiving van het managen van documenten naar data management, namelijk het ontsluiten en structureren van de data ín deze documenten. Deze behoefte wordt enerzijds aangejaagd door de AVG en anderzijds door het besef dat deze documenten informatie bevatten die jarenlang zaten opgesloten in het archief.

Hoe maakt Hyarchis deze inhoud dan tot bruikbare informatie?

“In de afgelopen twee jaar hebben we samen met onze klanten geïnvesteerd in het ontwikkelen van oplossingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Dit jaar is een mijlpaal en ronden we onze eerste grote projecten af op het gebied van kunstmatige intelligentie. Je zou kunnen zeggen dat we dit jaar een nieuwe bladzijde omslaan in de lange geschiedenis van Hyarchis. Met nieuwe producten zoals Blurrify en Search-it kunnen we onze klanten een breder palet aan producten bieden en hen helpen met het managen van een grote variëteit aan data vraagstukken.

En, eens op Hollandse bodem, altijd op Hollandse bodem?

“Ha ha, nee. Naast de uitbreiding van onze product suite zijn we in de afgelopen twee jaar ook druk geweest met de internationalisering van Hyarchis. Dit begon aanvankelijk met de uitbreiding naar Litouwen, waar we inmiddels meer dan twintig software engineers en data scientists in dienst hebben. Deze stap naar een internationale interne organisatie is uiteindelijk ook de springplank geweest naar het ondersteunen van nieuwe klanten in zowel Litouwen als het Verenigd Koninkrijk. De meeste mensen kennen ons als een écht Nederlands bedrijf, maar in werkelijkheid zijn we actief in vijf landen, dat is iets dat veel mensen niet weten. Met deze internationale basis willen we in de komende jaren verder internationaal uitbreiden en dit vraagt ook om een verandering in de positionering van Hyarchis.

Een nieuwe look en feel voor Hyarchis, wat gaan we hier van merken?

“Allereerst vind ik het belangrijk om te benadrukken dat er voor onze klanten eigenlijk weinig tot niets verandert in het dagelijkse gebruik van onze systemen. Hyarchis als DMS wordt verder doorontwikkeld en gaat “de cloud” in, daar praten we intensief over met onze klanten. Ieder tijdvak vraagt echter om andere oplossingen en in ons geval betekent dit dat we onze activiteiten hebben verbreed van document management naar data management. Bij zo’n belangrijke vernieuwingsslag past een frisse, nieuwe uitstraling. In de komende weken zullen onze klanten daarom de vertrouwde uitstraling van Hyarchis zien veranderen; onze huisstijl aangepakt, het logo opgefrist en gaan we online met een nieuwe website!”

Terug naar feed