Unit4 Bedrijfssoftware en Hyarchis vieren 10-jarig jubileum

Unit4 Bedrijfssoftware is reeds decennia marktleider op het gebied van softwareoplossingen voor de accountancymarkt in de Benelux. In totaal bedienen zij meer dan 5.000 accountants variërend van de zogenaamde “Big Four” tot de eenpitter die de administratie van de slager op de hoek verzorgt.

Hyarchis is hierin alweer tien jaar één van belangrijkste partners voor UNIT4 bedrijfssoftware en gelet op het gezamenlijke innovatieprogramma zal dit ook het komende decennium het geval blijven.

In samenwerking met Unit4 Bedrijfssoftware voorziet Hyarchis een grote en gevarieerde groep accountants van een geavanceerd documentmanagementsysteem (DMS). Dit systeem is in de accountancymarkt bekend als Document Manager en helpt accountants bij de combinatie van digitale dossiervorming en automatisering van de documentenstroom. Deze maand is het precies tien jaar geleden dat Document Manager door Unit4 Bedrijfssoftware in gebruik werd genomen en sindsdien is dit systeem een huishoudnaam geworden onder accountants. In een dubbelinterview met Andre van der Doelen, CEO van Hyarchis, en Herman de Jonge, CEO van Unit4 Bedrijfssoftware, blikken we terug op het succes van Document Manager.

Hoe is de samenwerking tussen Unit4 Bedrijfssoftware en Hyarchis begonnen?
Andre trapt het gesprek lachend af met de opmerking dat Herman zijn vlucht naar Engeland annuleerde om zo snel als mogelijk met Hyarchis in zee te gaan. Herman stemt lachend in en legt uit: “Met Unit4 Bedrijfssoftware richtten we ons tien jaar geleden op een werkprogrammapakket dat het beste in zijn soort moest worden. Dit pakket miste de mogelijkheid tot digitale dossiervorming en dit bleek een serieuze belemmering te zijn voor het verkoopproces. Om deze reden begonnen we zelf met de ontwikkeling van een document management tool en gingen tevens in gesprek met een Engelse DMS-leverancier. Toen ik bij een gezamenlijke accountancyklant voor het eerst Document Manager zag, wist ik in één oogopslag dat onze eigen ontwikkeling mijlenver achter liep en de Engelse partij niet dezelfde kwaliteit zou kunnen bieden als Hyarchis. Op dat moment heb ik direct mijn vlucht naar Engeland geannuleerd en in plaats hiervan ben ik naar Eindhoven gereden waar het direct klikte met Andre.”

Hoe heeft de samenwerking er in de laatste tien jaar uitgezien?
“De basis voor het grote succes van de afgelopen tien jaar is reeds gelegd in het allereerste gesprek dat we in Eindhoven hadden”, aldus Andre. “De visie van Herman op zakendoen, waarbij alles om de klant draait, was een punt waar we elkaar direct vonden. Voor ons beiden raakt deze visie de kern van waar we als Hyarchis en Unit 4 voor staan: de klant helpen met succesvol ondernemen.”

Herman vult aan: “De eerste tien jaar van onze samenwerking stond vrijwel geheel in het teken van de digitalisering van de werkomgeving van de accountant. Het is soms moeilijk voor te stellen, maar tien jaar geleden was de accountancypraktijk nog een vrijwel volledig papieren business. De mogelijkheid om dossiers op een efficiënte manier digitaal aan te leggen en te beheren is de hoeksteen van een volledig digitale praktijk en hierin heeft Hyarchis een sleutelrol vervuld.”

Wat zijn de belangrijkste trends die je op dit moment waarneemt in de accountancymarkt?
“Waar digitalisering hét centrale thema van de afgelopen tien jaar is geweest, is dit een ontwikkeling die voor het belangrijkste deel reeds achter de rug is”, aldus Andre. “Het voeren van een digitale praktijk is een voorwaarde geworden in de accountancymarkt en we merken dat de accountants gretig op zoek zijn naar het doorvoeren van verdere efficiëntie. Deze efficiëntie is vooral te vinden in procesautomatisering en het locatieonafhankelijk kunnen werken door middel van cloudoplossingen”.

Waarom is locatieonafhankelijk werken zo belangrijk voor de accountant?
“In algemene zin is er over de afgelopen tien jaar een duidelijke verandering waar te nemen in de praktijk van de accountant”, zo observeert Herman. “De accountant is meer buiten de deur gaan werken en is hiermee dichter op de klant gekropen. De beperkingen van traditionele oplossingen zoals on-premise software en een virtual desktop worden hiermee pijnlijk blootgelegd. Vooral waar het op samenwerking met de klant en/of interne collega’s aankomt. Al enige jaren zien we een aanzienlijke groei in de vraag naar cloudproducten en deze is als gevolg van de huidige coronacrisis eenvoudigweg ontploft. De accountant beseft dat locatieonafhankelijk werken niet langer een luxe, maar een must is. Om deze reden zullen wij in 2020 zo’n 200 van onze klanten migreren naar een cloudversie van Document Manager”.

Wat is naast locatieonafhankelijk werken de belangrijkste trend?
“Robotisering”, zegt Andre zonder enige vorm van twijfel. “Hoewel administratie de kern is van het werk van iedere accountant, wil deze zich zoveel mogelijk toeleggen op de waardecreatie voor de klant en niet op het invullen van allerhande belastingformulieren. De trend die wij zien is daarom een verregaande vorm van robotisering die het routinematige administratieve werk in verregaande mate automatiseert. Samen met Unit4 Bedrijfssoftware hebben we een aantal oplossingen geïntroduceerd die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie en voorzien in de vraag naar verdere procesautomatisering.

Wat doen deze oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie precies?
Dat kan ik wellicht het beste uitleggen aan de hand van voorbeelden zoals Blurrify en Classify verheldert Andre. “Met Blurrify verwijderen wij volledig geautomatiseerd persoonsgevoelige informatie uit klantdossiers die hier conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet langer in mag worden opgeslagen. Dit maakt compliance een volautomatisch proces waar de accountant niet langer over hoeft na te denken. Met Classify doen we weer iets anders. Hiermee categoriseren we automatisch binnenkomende stukken om deze vervolgens met relevante metadata toe te voegen aan het juiste klantdossier. Dit scheelt de accountants niet alleen een grote hoeveelheid aan tijd, maar stelt hen in staat om meer waarde te creëren voor hun klanten.

Hoe zien jullie de komende tien jaar tegemoet?
“We zijn blij met een partner als Hyarchis”, zegt Herman. “We vinden elkaar in het succesvol willen ondersteunen van onze gezamenlijke klanten en zijn hierdoor voortdurend op zoek naar de beste manier waarop de accountant zijn praktijk kan aanpassen aan veranderende tijden”. André stemt in: “In de afgelopen tien jaar heeft Unit4 Bedrijfssoftware ons voortdurend uitgedaagd om na te denken over hoe we onze klanten zo innovatief mogelijk kunnen blijven ondersteunen. Dit is een ontwikkelpad dat begonnen is met een digitaal dossier en ons inmiddels heeft doen aanbelanden bij verregaande procesautomatisering gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Als we elkaar net zo scherp weten te houden als in de afgelopen tien jaar, zie ik de komende tien jaar met het volste vertrouwen tegemoet!”.


Op dinsdag 26 mei a.s. is de Accountancy Tour Live Webinar ”Met Gemak je CRM, urenregistratie en kantoorrendement onder controle”. in samenwerking met Hyarchis.

In het webinar komen de volgende punten aan bod:

  • Introductie
  • Demonstratie Rapportage Gemak
  • Demonstratie Document Manager (door Hyarchis)
  • Panel discussie | Q&A

Aanmelden voor dit webinar is nog steeds mogelijk! 

Schrijf je hier in

Terug naar feed

De Hypotheker en Hyarchis zijn door hernieuwde samenwerking klaar voor online toekomst

De Hypotheker en Hyarchis hebben besloten opnieuw met elkaar te gaan samenwerken. Beiden zijn al jaren koploper in de Nederlandse Hypotheekmarkt op het gebied van software en advies. Door de jaren heen hebben zij hun dienstverlening rondom hypotheekadvies vrijwel volledig gedigitaliseerd. Hiermee zijn De Hypotheker en Hyarchis klaar voor de online toekomst.

Zowel De Hypotheker als Hyarchis hebben in de afgelopen jaren een omvangrijke transformatie ingezet die nu verder wordt doorgevoerd. De Hypotheker ontwikkelt zich naar een omnichannel dienstverlener en Hyarchis bevindt zich in de transitie van een traditionele on-premises document management-leverancier naar een cloud-based data management-leverancier. De Hypotheker gaat HDM Cloud (Hyarchis Document Management) opnieuw een plek in haar systeemlandschap geven, waarbij gebruiksgemak vooropstaat. Het implementatie- en migratieproject is in volle gang en wordt vanwege de coronacrisis volledig online voortgezet met teams in Nederland, Portugal en Litouwen.

Marktleiders bundelen krachten

Andre van der Doelen, CEO van Hyarchis: “In deze bijzondere tijd is het belangrijk om de krachten te bundelen. Het werken op afstand biedt uitdagingen die we samen met De Hypotheker en met vol vertrouwen aangaan.”

Jasper Cuijten, directeur business development van De Hypotheker: ‘We zijn blij om wederom met Hyarchis in zee te gaan. Hyarchis heeft een uitstekende reputatie en een toonaangevende partij in documentbeheer. We kijken er naar uit onze samenwerking een nieuw leven in te blazen, zodat wij onze adviseurs nog meer gebruikersgemak kunnen bieden.”

Terug naar feed

Hyarchis: een nieuw tijdperk, een nieuwe look!

Hyarchis helpt haar klanten al 30 jaar met data management vraagstukken en heeft zichzelf hierbij meermaals opnieuw uitgevonden. Vers in het nieuwe decennium maakt Hyarchis wederom een vernieuwingsslag door. Deze gelegenheid grijpen we aan om samen met André van der Doelen, oprichter en CEO van Hyarchis, terug te blikken én vooruit te kijken.

Hyarchis bestaat alweer meer dan 30 jaar. Je moet de nodige dingen hebben zien komen en gaan.

“Met Hyarchis kijken we terug op een mooie en turbulente geschiedenis die parallel loopt aan wat we tegenwoordig de digitale transformatie noemen. In de jaren ’80 zijn we begonnen met de levering van de eerste generatie mainframe computers. In de jaren ‘90 bood Hyarchis hulp aan organisaties bij de digitalisering van fysieke archieven. Hierop volgde ongeveer twintig jaar geleden ons eerste op maat gemaakte Document Management Systeem (DMS) voor de financiële dienstverlening. Dit DMS vormt anno 2020 nog altijd de basis van Hyarchis.”, aldus Van der Doelen.

En dan nu wederom een nieuwe fase in de digitale revolutie voor Hyarchis?

“Onze dienstverlening in de loop der jaren sterk veranderd, maar de essentie van hetgeen waar we ons op richten is nooit veranderd. Onze klanten werken met grote hoeveelheden data en in iedere fase van de digitale transformatie hebben wij hen geholpen met het managen van die grote hoeveelheden informatie. De laatste twee jaar zien we een sterke verschuiving van het managen van documenten naar data management, namelijk het ontsluiten en structureren van de data ín deze documenten. Deze behoefte wordt enerzijds aangejaagd door de AVG en anderzijds door het besef dat deze documenten informatie bevatten die jarenlang zaten opgesloten in het archief.

Hoe maakt Hyarchis deze inhoud dan tot bruikbare informatie?

“In de afgelopen twee jaar hebben we samen met onze klanten geïnvesteerd in het ontwikkelen van oplossingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Dit jaar is een mijlpaal en ronden we onze eerste grote projecten af op het gebied van kunstmatige intelligentie. Je zou kunnen zeggen dat we dit jaar een nieuwe bladzijde omslaan in de lange geschiedenis van Hyarchis. Met nieuwe producten zoals Blurrify en Search-it kunnen we onze klanten een breder palet aan producten bieden en hen helpen met het managen van een grote variëteit aan data vraagstukken.

En, eens op Hollandse bodem, altijd op Hollandse bodem?

“Ha ha, nee. Naast de uitbreiding van onze product suite zijn we in de afgelopen twee jaar ook druk geweest met de internationalisering van Hyarchis. Dit begon aanvankelijk met de uitbreiding naar Litouwen, waar we inmiddels meer dan twintig software engineers en data scientists in dienst hebben. Deze stap naar een internationale interne organisatie is uiteindelijk ook de springplank geweest naar het ondersteunen van nieuwe klanten in zowel Litouwen als het Verenigd Koninkrijk. De meeste mensen kennen ons als een écht Nederlands bedrijf, maar in werkelijkheid zijn we actief in vijf landen, dat is iets dat veel mensen niet weten. Met deze internationale basis willen we in de komende jaren verder internationaal uitbreiden en dit vraagt ook om een verandering in de positionering van Hyarchis.

Een nieuwe look en feel voor Hyarchis, wat gaan we hier van merken?

“Allereerst vind ik het belangrijk om te benadrukken dat er voor onze klanten eigenlijk weinig tot niets verandert in het dagelijkse gebruik van onze systemen. Hyarchis als DMS wordt verder doorontwikkeld en gaat “de cloud” in, daar praten we intensief over met onze klanten. Ieder tijdvak vraagt echter om andere oplossingen en in ons geval betekent dit dat we onze activiteiten hebben verbreed van document management naar data management. Bij zo’n belangrijke vernieuwingsslag past een frisse, nieuwe uitstraling. In de komende weken zullen onze klanten daarom de vertrouwde uitstraling van Hyarchis zien veranderen; onze huisstijl aangepakt, het logo opgefrist en gaan we online met een nieuwe website!”

Terug naar feed

Hyarchis met Unit4 DocumentManager naar de cloud in 2020

Voor veel accountantskantoren is Hyarchis (Unit4 DocumentManager) het centrale archiefsysteem. Sinds 2010 levert Hyarchis deze krachtige documentoplossing aan Unit4 Bedrijfssoftware en in de afgelopen jaren hebben beide partijen veel kennis en ervaring opgedaan binnen accountancy. Op basis hiervan wordt 2020 een cloudversie van DocumentManager geïntroduceerd.

DocumentManager wordt vanuit de cloud geleverd; een wens van accountantskantoren om op IT-gebied volledig te worden ontzorgd. Dit is echter niet het enige nieuws voor 2020; ook het aantal integraties met andere applicaties wordt uitgebreid waardoor een tal van ‘best of breed’ combinaties mogelijk wordt in het applicatielandschap van het accountantskantoor.

Ook kunnen de gebruikers van DocumentManager kennis maken met aanvullende tooling gebaseerd op artificial intelligence.  De artificial intelligence tool Blurrify wordt geïntroduceerd, een tool die beoordeelt of een document persoonsgegevens bevat en deze gegevens vervolgens automatisch vervaagt (blurren). Hiermee wordt volledig geautomatiseerd voldaan aan AVG-richtlijnen. Dit ontzorgt het accountantskantoor en bespaart tijd en geld in het handmatig verwerken van documenten.

Herman de Jonge (CEO, Unit4): “Met Unit4 DocumentManager zorgen wij voor een veilige omgeving waarin alle digitale documenten en communicatie van klanten en het kantoor samenkomen. Unit4 Bedrijfssoftware maakt dossierbeheer, document management (DMS), document composition, klantcommunicatie en veilig, AVG-proof documenten versturen eenvoudig. En met de nieuwe cloudoplossing en toevoeging van AI-tooling zijn onze klanten klaar voor de toekomst”.

Terug naar feed

Hyarchis behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Na een jaar hard werken heeft Hyarchis de ISO 27001 certificering halverwege oktober in ontvangst genomen. Met de toekenning van het ISO 27001 certificaat voldoet Hyarchis aan de belangrijkste internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging (informatiebeveilingsbeheersysteem (ISMS). Het behalen van het certificaat is een belangrijke stap waarmee Hyarchis laat zien dat informatieveiligheid topprioriteit heeft binnen het bedrijf.

De ISO 27001-norm is een raamwerk van procedures dat ervoor zorgt dat risico’s op het gebied van informatiebeveiliging adequaat worden beheerd. Dit betekent concreet dat de organisatie alle risico’s op het gebied van informatiebeveiliging documenteert en risicoblootstelling tot een absoluut minimum wordt beperkt. Dit betreft niet alleen het voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar grijpt in op breedspectrum van beveiligingsvraagstukken. Dit varieert van toegangscontrole in de kantoorruimtes tot een gedetailleerd disaster recovery plan.

Adriaan Hoogduijn, Chief Operating Officer bij Hyarchis: “Het behalen van de ISO 27001 certificering geeft onze klanten een belangrijk signaal dat we het informatieproces goed beheersen en dat alle gegevens goed beveiligd zijn. Daar zijn we trots op. Ons document management systeem is marktleider in de financiële dienstverlening en bevat meer dan 90% van alle hypotheekdossiers in Nederland. Ik durf gerust te stellen dat onze klanten één van de gevoeligste databases in Nederland beheren en om die reden is het van belang dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben.”

De urgentie bij Hyarchis om de ISO 27001 certificering te behalen is vooral ingegeven door het feit dat steeds meer van onze klanten hun document management systeem in een cloud-omgeving willen hosten. ” Naast een virtual private cloud doen wij dit ook op een zogenaamde multi-tenant omgeving. Hierbij is het van het grootste belang dat er geen informatie kan lekken tussen accounts die eigendom zijn van verschillende klanten. Tijdens het certificeringstraject is deze scheiding van omgevingen kritisch bekeken en deze test hebben wij goed doorstaan”, aldus Hoogduijn.

Het behalen van de ISO 27001 certificering betekent dat wij u kunnen garanderen dat wij:

  • Uw klantgegevens optimaal beschermen;
  • Risico’s rondom informatiebeveiliging tot een absoluut minimum terugbrengen;
  • Informatiebeveiliging een centrale plaats geven in ons document management systeem;
  • Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarborgen;
  • De zekerheid te geven dat uw data in goede handen rust en met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven.
Terug naar feed
Demo aanvragen
Klaar om de competitie voor te blijven? Maak een afspraak voor een gratis demo.