Artificial Intelligence – Business intelligence

Hyarchis Artificial Intelligence | Business Intelligence tools

Informatie binnen archieven is vaak ongestructureerd en overweldigend en zit veelal opgesloten in bestandstypen die niet zomaar kunnen worden uitgelezen, zoals gescande documenten. Hyarchis Artificial Intelligence ontsluit de ongestructureerde data binnen uw archief, waardoor de spreekwoordelijke archiefkast transformeert tot een waardevolle bron van informatie. Deze informatie stelt u in staat om uw besluitvormingsprocessen te vereenvoudigen en uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Bovenal krijgt u helder inzicht in de resultaten van uw bedrijfsactiviteiten.

 

» Hyarchis Search-it

Uw archief volledig geautomatiseerd uitlezen en doorzoeken

Het grootste struikelblok om informatie uit uw archief te ontsluiten is het krijgen van toegang tot informatie in bestanden en het structureren hiervan. Veel documenten zijn opgeslagen als niet of slechts gedeeltelijk doorzoekbare bestanden, zoals gescande documenten. Deze documenten worden met behulp van artificial intelligence volledig geautomatiseerd uitgelezen en voorzien van een (onzichtbare) tekstlaag. Uw originele archief blijft intact terwijl de inhoud van uw archief volledig doorzoekbaar is. Bovendien presenteert Hyarchis Artificial Intelligence in een oogopslag essentiële bedrijfsinzichten.

 

 

» Hyarchis Classify

Zorgt voor een gestructureerd archief

Ieder archief kampt met niet of onjuist geclassificeerde documenten. Het is niet duidelijk welke documenten zich binnen het archief bevinden of de aanwezigheid van bepaalde documenten wordt onterecht aangenomen. Laatstgenoemde leidt niet alleen tot een gebrekkige kwaliteit van het archief, maar kan tevens verregaande gevolgen hebben zoals een datalek of de schending van de privacywetgeving. Met Hyarchis Classify krijgt u grip op de inhoud van uw archief door deze op een uiterst betrouwbare wijze te classificeren.

Download hier alle informatie

Voordelen Search-it & Classify

  • Besluitvormingsprocessen onderbouwen
    Neem beslissingen voor de toekomst op basis van historische data.
  • Procesautomatisering verbeteren
    Geautomatiseerde controles en archivering van inkomende stukken voorkomt handwerk.
  • Efficiënter werken
    Rechtstreeks en eenvoudig toegang tot de juiste informatie in het juiste dossier.

 

 

Vrijblijvend contact over Hyarchis Business intelligence

Meer over Hyarchis Artificial Intelligence

Alles weten over onze Business Intelligence tools? Download hier de whitepaper

Stel uw vraag