Wat is Hyarchis Legal?

Hyarchis Legal is een softwareoplossing die de hele procesgang binnen de advocatenpraktijk online afdekt, waardoor u volledig online kunt samenwerken binnen en buiten uw kantoor. Vanaf het moment dat een zaak binnenkomt en geregistreerd wordt, kunnen alle vervolgstappen en processen worden ondersteund met geautomatiseerde workflows en interactiemomenten. Dit betekent niet dat menselijke bijdragen worden uitgeschakeld. Integendeel, inhoudelijk zullen alle betrokkenen nog steeds hun inbreng en revisie moeten leveren en hun taken uitvoeren. Echter, alle routinematige handelingen rondom dit kennisintensieve proces kunnen geautomatiseerd worden. Handelingen waar u alert op moet zijn. Een fout kan veel tijd of geld kosten. Hyarchis Legal faciliteert een soepel verloop van de procesgang en sluit onnodige fouten en vergissingen uit.infographic-zaak-behandelenkopie

Om een zaak te behandelen, moeten verschillende personen vanuit hun rol een aantal taken op het juiste moment uitvoeren. Ook inschakelingen, waarbij een actie buiten uw eigen kantoor wordt uitgezet (zoals expertiseaanvragen), passen naadloos in het proces. Tevens wordt de afwikkeling inhoudelijk en financieel gewaarborgd.

Op bepaalde momenten tijdens de zaakbehandeling moeten documenten worden gemaakt, geautomatiseerd waar het kan, met menselijke input waar nodig. Ad hoc stappen kunnen bijvoorbeeld ook worden ingepast ter review van documenten. Deze documenten moeten met de juiste versie op het juiste moment worden aangeboden aan de digitale rechtspraak. Vervolgens is het belangrijk dat deze in het dossier worden gearchiveerd.

De invoering van de digitale rechtspraak is een mooi startpunt voor uw kantoor om digitaal te communiceren met cliënten, deurwaarders en andere betrokken partijen. Hyarchis Legal is stapsgewijs in te voeren in uw organisatie.

Hyarchis Legal omvat een online werkomgeving met daarin modules voor case- en document management, urenregistratie, CRM en Customer Communications.

Contact