Klaar voor KEI

whitepaper-Hypotheekbranche

Bent u klaar voor KEI en de digitale rechtspraak?

De Eerste Kamer heeft in juli 2016 in totaal vier wetsvoorstellen aangenomen waardoor digitalisering in de rechtspraak wordt ingevoerd. Rechtzoekenden kunnen hun processtukken in zaken voor de civiele rechter en de bestuursrechter digitaal indienen. Bijvoorbeeld bij het voorleggen van een echtscheidingsverzoek aan de rechter, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning. Verder is de procedure voor de burgerlijke rechter vereenvoudigd. De wetgeving treedt vanaf begin 2017 in verschillende fases in werking.

De wetsvoorstellen vormen de basis van het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak). Hierin werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de rechtspraak aan vereenvoudiging en digitalisering van de procedure in civiele en bestuursrechtelijke zaken. KEI moet leiden tot een beter toegankelijke rechtspraak, die sneller kan werken en beter in staat is maatwerk te leveren.

Hoe digitaal wilt u communiceren?

Na de invoering van KEI kunt u als advocatenkantoor voor de digitale communicatie gebruik maken van het gratis webportaal dat de Rechtspraak biedt om toegang te krijgen tot de digitale rechtbank. Het nadeel hiervan is dat u het eigen systeem moet verlaten. Dossierstukken dienen lokaal opgeslagen worden om deze vervolgens te uploaden in de portal. Naast het feit dat een bewerkingsslag buiten het eigen systeem om gemaakt moet worden, heeft u ook minder overzicht op de zaak en versies van de stukken.

Een rechtstreekse koppeling tussen de systemen van de Rechtspraak en uw kantoor is onontbeerlijk in deze tijd van procesoptimalisatie. Een twintigtal advocatenkantoren hebben een samenwerkingsverband opgestart om een systeemkoppeling te ontwikkelen. De uitvoerder van deze opdracht is Topicus. Zij gaan de koppeling ook breder in de markt aanbieden. Voor Hyarchis spreekt het voor zich dat wij onze document management oplossing direct aansluiten op deze KEI-koppeling.

Meerwaarde van de rechtstreekse koppeling

De meerwaarde van deze directe koppeling van het Rechtsspraaksysteem met uw document management systeem aan advocatenzijde, zorgt voor volledige controle over het zaakdossier dat in voorbereiding is. U ziet welke stukken (in welke versies) klaar staan om doorgestuurd te worden, en wat er nog ontbreekt. Door zoveel mogelijk handmatige handelingen uit te sluiten wordt kans op fouten sterk verminderd en de termijnbewaking gefaciliteerd.

Waarom Hyarchis Legal?

Digitalisering van de rechtspraak heeft als doel: een beter toegankelijke en snellere rechtsgang. Het is geen vrijblijvende verandering. Dit is het moment waarop u uw processen onder de loep neemt en tot de conclusie komt dat u graag de overstap naar een volledig systeem-tot systeem-geïntegreerde werkwijze wilt maken. Maar u twijfelt, want dan dient u ook uw huidige document management werkwijze aanpakken. Wellicht werkt u met een mappenstructuur, of met een document management systeem dat niet aansluit op de digitale wereld. Wanneer de koppeling beschikbaar is, biedt Hyarchis direct de aansluiting op haar document management systeem aan.

Hyarchis is deskundig op het gebied van document management en specialist in migraties van oude- naar nieuwe systemen. Samen met u zorgen we voor een geruisloze en tot in detail gecontroleerde overgang naar een document management systeem dat direct aansluit op de systemen van de digitale rechtbank.

De koppeling wordt bovendien zo gebouwd, dat in de toekomst ook andere zaakstromen en ketenpartners als deurwaarders, verzekeraars en andere overheidsorganen erop aangesloten kunnen worden. Met deze eerste stap staat u al in de startblokken voor verdere digitalisering van uw processen in de toekomst.

Hyarchis uw partner in digital business

Hyarchis biedt een passende oplossing voor elk advocatenkantoor, ook als u vreest dat uw kantoor niet de omvang heeft om een dergelijk volledig geïntegreerd werkend systeem te gebruiken.

Voor meer informatie of een afspraak, neem contact op:

Contact