IT-transformatie in de advocatuur: de vijf fasen

vijf fasen

Digitale transformatie is hot en divers! Waar het ene kantoor ad-hoc een innovatie – denk aan werken in de cloud – omarmt, stelt een ander kantoor een innovatiemanager aan om met volledige focus nieuwe technologieën te implementeren. In welke fase zit uw kantoor? Op deze pagina vindt u alles over de vijf fasen, inclusief praktische tips om als kantoor door te ontwikkelen op het gebied van innovatie.

De vijf fasen

FASE 1: AD-HOC

Het kantoor signaleert steeds meer mogelijkheden om losstaande werkprocessen zo optimaal mogelijk in te richten. Kantoren ruiken kansen om nieuwe en/of betere diensten aan te bieden aan (potentiele) cliënten, echter is hierbij nog geen sprake van een structurele en gestructureerde aanpak.

Kenmerken: kansen signaleren & ad-hoc aanpak 

Lees hier meer over deze fase…

 

FASE 2: BETROKKEN

Steeds meer IT-initiatieven worden breder gedragen binnen de organisatie. Het zijn niet meer alleen enkele innovatie- of projectmedewerkers die digitaliseringstrajecten uitvoeren. In deze fase worden steeds meer experimenten goedgekeurd door het management. Deze projecten worden gezien als noodzakelijk om de organisatie verder te helpen en te laten groeien.

Kenmerken: betrokkenheid bestuur & focus op procesoptimalisatie 

Lees hier meer over deze fase…

 

FASE 3: STRATEGISCH

In deze fase maken digitalisering en innovatie een structureel onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Er is budget voor innovatie en de bestuurders zien innovatie als kans en minder als bedreiging of noodzakelijk kwaad. Er wordt meer nagedacht over de (door)ontwikkeling voor de langere termijnen en er wordt zoveel mogelijk gestuurd op basis van vooraf gestelde doelstellingen. Er ligt zelfs al een rol voor cliënten weggelegd.

Kenmerken: interne processen & lange termijnstrategie 

Lees hier meer over deze fase…

 

FASE 4: FULL-SCALE

Digital first is het uitgangspunt voor kantoren. Nieuwe structuren, plannen en businessmodellen zijn veelal hiervan het gevolg. Er wordt voorzien in meer inzicht tussen de verschillende teams, afdelingen en secties én het samenwerken met de cliënt. Vaak zie je dit samengaan vanuit een meer projectmatige aanpak waarin alles wordt georganiseerd op basis van een digitale strategie.

Kenmerken: samenwerken & nieuwe verdienmodellen 

Lees hier meer over deze fase…

 

FASE 5: DIGITAL NATIVE

Het kantoor werkt volledig digitaal en alle medewerkers hebben vanzelfsprekend een digitale en innovatieve mindset. Digitaal werken en denken in dit stadium bij kantoren in het DNA. Waar in de eerste vier fasen automatisering met name wordt ingezet om medewerkers effectiever te laten werken en de dienstverlening te verbeteren wordt in deze fase ook gekeken naar samenwerking en het wendbaar maken van het kantoor. Na deze fase is transformatie niet klaar. Stilstaan is geen optie. Als kantoor moet je voortdurend scherp blijven en technologische ontwikkelingen op de voet volgen. Digital native betekent dat uw kantoor dermate wendbaar is dat er snel ingespeeld kan worden op nieuwe kansen.

Kenmerken: volledig digitaal & wendbaarheid kantoor 

Binnenkort meer over deze fase…

 

IT-transformatie in juridische sector in de kinderschoenen Veel kantoren bevinden zich in de eerste twee fasen. Echter, door verwachtingen van cliënten op het gebied van transparantie en digitaal (samen) werken, zullen kantoren zich langzaam richting de vervolgfasen (moeten) begeven. Ook door de concurrentiestrijd en digitalisering van de maatschappij worden kantoren min of meer verplicht zich te verdiepen in verdere IT-vernieuwing.
Benieuwd wat Hyarchis voor u kan betekenen?

Bekijk onze legal solution

Stel uw vraag