IT-transformatie in de advocatuur: fase 5

Fase-5

In deze laatste fase draait innovatie niet langer om functionele efficiëntie of het verbeteren van de dienstverlening. Het gaat om iets groters: de wendbaarheid en continuïteit van het kantoor. Vanuit deze digitale uitgangspositie speelt u razendsnel in op nieuwe behoeften van medewerkers, de Rechtspraak en cliënten. In de praktijk betekent dit dat de werkomgeving continu aan verandering onderhevig is. Een gegeven dat door iedereen binnen kantoor als volkomen normaal beschouwd wordt.

Agile werken

Verandering, van omgeving en werkproces, is vanzelfsprekend voor het gehele kantoor. Digitaal werken is de norm. Hierbij draagt projectmatig – agile – werken bij aan de slagvaardigheid van het kantoor. In fase 4 werden kantoren wendbaar, in fase 5 zijn kantoren het. Toch is stilstaan in deze fase geen optie, want IT-transformatie is niet eindig. Hier begint IT-transformatie pas echt. Kantoren dienen scherp te blijven en direct in te spelen op noviteiten. Digital native betekent dat uw kantoor dermate wendbaar is en dat u snel kunt inspelen op nieuwe kansen.

Kantoren in dit stadium zijn zo ingericht dat zij in staat zijn te blijven vernieuwen. Voortdurend spelen zij in op veranderende klantbehoefte, zelfs al bij een prille signalering. Organisaties die zich in deze fase bevinden zijn de echte leiders van digitalisatie. Deze zijn – nog – niet in de juridische sector te vinden.

Aantrekken van talent

Met het benoemen van deze fase wil ik bereiken dat kantoren inzien wat er om hen heen gebeurt. Millenniums verlangen steeds meer naar een agile en digitale werkomgeving, waar innoveren de norm en de dagelijkse kost is. Zie deze fase vooral als een stip aan de horizon. Door de weg ernaartoe serieus te bewandelen spreekt u gekwalificeerd personeel aan en heeft uw kantoor aantrekkingskracht voor talent.. De nieuwe generatie professionals wil niet langer gepaaid worden met een dik salaris. Zij willen geprikkeld worden en een bijdrage leveren. De nieuwe generatie wil de ruimte krijgen om ideeën vrij baan te geven met als doel: van meerwaarde zijn voor cliënten.

Houdt u deze fase voor ogen, dan zult u hier stapje voor stapje komen. Langzaamaan worden Artificial Intelligence en blockchain onderdeel van uw kantoor en maakt uw kantoor deel uitvan de veranderende maatschappij.

Deze blog is onderdeel van ‘IT-transformatie: de vijf fasen’

Digitale transformatie is hot en o zo divers! Waar het ene kantoor ad-hoc een innovatie – denk aan het werken in de cloud – omarmt, stelt een ander kantoor een innovatiemanager aan om met volledige focus nieuwe technologieën te implementeren. In welke fase zit uw kantoor? Het antwoord vindt u hier, inclusief praktisch advies om de juiste stappen richting de volgende fase te nemen.

Martijn Voorveld